Karlstad University

Universitetslektor i historia

2024-08-15 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Om arbetsgivaren

Karlstad University is to provides broad-based, multidisciplinary programmes for students, while developing strong areas of research.

Besök arbetsgivarsidan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Historieämnet vid Karlstads universitet är inplacerat på ISK – en flervetenskaplig institution där historia ingår tillsammans med ämnena statsvetenskap, samhällskunskap, religionsvetenskap, kulturstudier samt risk- och miljövetenskap. Institutionen har i nuläget ca 100 medarbetare, varav 20 på ämnet historia.

Historieämnet erbjuder kurser och programutbildning på grund-, master samt forskarutbildningsnivå. Verksamheten omfattar också fristående temakurser och arkivutbildning upp till och med 60 hp-nivå. Ämnet har en lång tradition av samverkan med lokala arkivinstitutioner och har lång och bred erfarenhet av distansbaserad utbildning. Ämnets största uppdrag är knutet till lärarutbildningen, främst ämneslärarprogrammet. Forskningsmässigt ligger vår tyngdpunkt på 1900- och 1800-tal. Ämnesdidaktisk och professionsinriktad forskning spelar en viktig roll och ämnet har nära samarbete med ämnesdidaktiska miljöer som exempelvis Centrum för samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD.

Läs mer på: https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-samhalls-och-kulturvetenskap 

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i historia kommer du att undervisa på grund- och avancerad nivå vilket kräver breda historiska kunskaper. Undervisningen omfattar planering och genomförande, handledning, examination, kursutveckling och utvärdering. Utöver det ingår även samverkan, utvecklingsarbete och administration. Arbetsuppgifter på forskarutbildningsnivå kan förekomma. I anställningen ingår i normalfallet 20 procent kompetensutvecklingstid som ska användas till forskning eller annan kompetensutveckling.

Tyngdpunkten ligger på undervisning och handledning inom lärarutbildningens kurser i historia, både på campus och distans. Undervisningen genomförs i normalfallet på svenska men i vissa fall även på engelska. Utveckling och planering sker i nära samarbete med andra lärare i ämnet och vi ser att du huvudsakligen är närvarande på plats för att aktivt kunna delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete inom undervisning, forskning och samverkan.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen som universitetslektor i historia är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen i historia eller motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs goda kunskaper i svenska, norska eller danska såväl som förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen, det innebär bland annat att du har förmågan att samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, tar ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidrar till en god arbetsmiljö, såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf 

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt:

 • Dokumenterad god pedagogisk erfarenhet av undervisning i historia på grund och avancerad nivå.
 • Vetenskaplig skicklighet dokumenterad genom egen aktuell forskning i historia samt god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet.
 • Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga och förmåga att vara strukturerad.
 • Visad pedagogisk skicklighet.

Av stor vikt:

 • Erfarenhet av forskning inom området tidigmodern tid och/eller medeltid.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i historia för studenter inom lärarutbildning.

Av vikt:

 • Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället.
 • Förmåga att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern finansiering för forskningsprojekt.

Meriterande:

 • Pedagogiska utnämningar
 • Erfarenhet av undervisning i arkivvetenskap.
 • Erfarenhet av undervisning i historiedidaktik.

Villkor

Tillträdesdag 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15                                    

Ange referensnr: REK2024/90

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2024/90
Facklig företrädare:
 1. Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 2. Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat: 2024-06-14
Sista ansökningsdag: 2024-08-15

Om tjänsten

Titel
Universitetslektor i historia
Arbetsgivare
Plats
Universitetsgatan 2 Karlstad, Sverige
Publicerad
2024-06-14
Sista ansökningsdag
2024-08-15 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-08-15 23:59 (CET)
Befattning
Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Karlstad University is to provides broad-based, multidisciplinary programmes for students, while developing strong areas of research.

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar