Linnéuniversitetet
Universitetslektor i franska med språkvetenskaplig inriktning
Linnéuniversitetet
En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Välkommen till Linnéuniversitetet.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 6 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: maj 02
Plats: Växjö, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i franska med språkvetenskaplig inriktning

Diarienummer: 2018/129-2.2.1

Institutionen för språk är en av sju institutioner inom Fakulteten för konst och humaniora i Linnéuniversitet och omfattar ämnena arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, spanska och tyska. Den språkvetenskapliga miljön har studenter på alla nivåer och uppvisar en framgångsrik forskning. Ämnet franska ingår i lärarutbildningen, i facköversättarprogrammet på avancerad nivå och ett nordiskt masterprogram för lärare, och finns inom ytterligare utbildningsprogram med yrkesinriktningar som administration och samhälle, kultur och kommunikation. Inom ämnet finns både språk- och litteraturvetenskaplig kompetens och lärarna är knutna till universitetets olika excellenscentra, LNUC, såsom Intermediala och multimodala studier (IMS) och postkoloniala studier (Concurrences) för litteraturvetenskapen. Våra forskningsämnen engelska, franska, spanska och tyska samarbetar bl a med ämnena svenska och svenska som andraspråk i forskargruppen Educational Linguistics (EdLing) och i den samlade miljön finns ett trettiotal aktiva forskare. Inom språkvetenskapen har institutionens forskare vidare anknytning till andra forskargrupper som Data Intensive Sciences and Applications (DISA), det finns även forskning inom korpuslingvistik och översättningsteori.

Ämnesområde för anställningen
Fransk språkvetenskap

Placeringsort tillsvidare
Växjö

Anställningens omfattning
Tillsvidare 100 %

Arbetsbeskrivning
Enligt Högskolelagen (3 kap 1§) får det i en lärares arbetsuppgifter ingå att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. I arbetet ingår forskning och undervisning inom fransk språkvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och vetenskaplig ledning av forskningsprojekt i en ämnesövergripande miljö. Institutionen inriktar sitt arbete intensivt mot internationella publikationer, internationella forskningskontakter och ansökningar om externa medel samt samverkan med det omgivande samhället. Innehavaren förväntas delta aktivt i nämnda aktiviteter. Innehavaren förväntas förlägga merparten av sin arbetstid till institutionen.

Till arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning av studenter från grund- till avancerad nivå med språkvetenskaplig och språkdidaktisk inriktning. Kurser i muntlig och skriftlig färdighet, fonetik och fonologi ingår. I tjänsten ingår även kurser inom magisterutbildningen för facköversättning och kurser inom Nordisk Master för språklärare. Övriga arbetsuppgifter är handledning och undervisning av lärarstudenter samt VFU-besök. Ämnet erbjuder kurser i Frankrike och undervisning och examination förekommer även där.

Behörighetskrav
För tjänsten krävs doktorsexamen i fransk språkvetenskap. Kraven på den vetenskapliga skickligheten innefattar också krav på visad skicklighet vad gäller planering och ledning av forskning. Erfarenhet av undervisning i skola eller på högskolenivå skall vara dokumenterad. Erfarenhet av lärplattformar och distansverktyg är ett krav. Dessutom krävs dokumenterad samarbetsförmåga och goda kunskaper i svenska och engelska. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Övriga bedömningsgrunder
Starkt meriterande är vetenskaplig kompetens på docentnivå. Mycket meriterande är franska som modersmål eller kunskaper motsvarande C2-nivå. Meriterande är lärarexamen. Det är också meriterande att ha arbetat med forskningsprojekt i nationellt och internationellt samarbete samt förmågan att kommunicera i en flerspråkig arbetsmiljö. Även dokumenterad erfarenhet från utbildningsrelaterad administration är meriterande. Vi ser gärna att de sökande har kandidatexamen i spanska eller ett annat språk som undervisas vid institutionen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Kontaktpersoner

Bärbel Westphal
prefekt
barbel.westphal@lnu.se

Erik Elheim
HR-partner
erik.elheim@lnu.se

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

14 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast apr 30
Doktorander i naturvetenskapens didaktik
Diarienummer: 2018/125-2.2.1 Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för Kemi och Biomedicin ingår i Centrum för naturvetenskapens didaktik vid...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast apr 05
Postdoctoral fellowship in Aquatic Viral Ecology
Diarienummer: 2018/116-2.2.1 Welcome to Linnaeus University! A place for knowledge, ideas and development. For growth potential and a belief in the future. In Småland and in the world. Linnaeus University is the result of a merger between Kalmar University and Växjö...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast mar 26
Biträdande lektor i sjöfartsvetenskap med inriktning Human Factors
Diarienummer: 2018/143-2.2.1 Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö,...
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Plats: Växjö, Sverige | Ansök senast apr 20
Universitetslektorer i vårdvetenskap
Diarienummer: 2018/131-2.2.1 Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker Dig som är en engagerad och kreativ...

LIKNANDE JOBB

Universitetslektor i engelska
Linnéuniversitetet
Publicerad 6 månader sedan