Lunds universitet

Biträdande universitetslektor i omvårdnad, inriktning akutsjukvård

2024-09-30 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top universities. The University has around 47 000 students and more than 8 800 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.

Anställning

En anställning som biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning akutsjukvård. Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år och är för närvarande placerad vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet att utveckla en självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt, för att uppfylla kraven på behörighet för anställning som universitetslektor.

I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %). Som biträdande universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet. Vidare förväntas du kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare inom omvårdnad. Insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället är också en viktig del av dina arbetsuppgifter.

Som biträdande universitetslektor förväntas du också bedriva undervisning, examination och handledning på grund- och avancerad nivå inom omvårdnadsprogrammen, men även på forskarutbildningsnivå. Även undervisning vid Medicinska fakultetens övriga utbildningsprogram kan förekomma. Vidare förväntas du delta i handledning av doktorander.

Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till att genomgå högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor, om du inte redan har detta.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande kompetens, tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är att den sökande ska ha svensk sjuksköterskelegitimation och ha avlagt examen på avancerad nivå (specialistsjuksköterskeexamen) med inriktning akutsjukvård, intensivvård eller anestesisjukvård, med dokumenterad forskning inom omvårdnad, eller ha en likvärdig akademisk utbildning från övriga nordiska länder.

Språkkunskap i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav eftersom sökande kommer att undervisa på grund- och avancerad nivå. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om behörighet för sådan anställning föreligger och om den biträdande universitetslektorn dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som Medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, se rubriken Regelverk.

Av Lunds universitets anställningsordning framgår att ansökan om befordran till universitetslektor ska inges senast sex månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

Bedömningsgrunder

Du som söker kommer att utvärderas med avseende på:

Vetenskaplig skicklighet, som visas genom: period/perioder som postdoktor vid annat lärosäte, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom forskningsprogram relevant för ämnet och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.

Pedagogisk skicklighet, som visas genom: god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i utbildningsmoment.

Samverkan, som visas genom: dokumenterad erfarenhet och förmåga att skapa samarbeten med forskare inom olika discipliner och parter utanför akademin samt dokumenterad erfarenhet och förmåga att kommunicera forskningsresultat.

Ledarskap, som visas genom: dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom forskning, utbildning och samverkan.

Klinisk erfarenhet och skicklighet, som visas genom: klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska och nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställningen som biträdande universitetslektor.

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor i omvårdnad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och måste ha goda förutsättningar för att långsiktigt och strategiskt engagera sig i utveckling av forskning och utbildning inom omvårdnad. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom omvårdnad är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av Högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Maria Björkqvist, telefon: 072-700 71 63, e-post: maria.bjorkqvist@med.lu.se eller prefekt Agneta Malmgren Fänge, telefon: 046-222 19 72, e-post: agneta.malmgren_fange@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringskoordinator Eva Nilsson, telefon: 046-222 17 89, e-post: eva_a.nilsson@med.lu.se

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2024-09-30. Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se Instruktioner för sökande till läraranställningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

The Faculty of Medicine is a part of Lund University, and is responsible for education and research within medicine and healthcare. Our academic programs are closely linked with the healthcare system and are firmly anchored in the faculty’s strong research tradition. Our research spans a broad field within experimental preclinical research, near-patient clinical research and health sciences research. The Faculty of Medicine, with its 1,800 employees and 2,700 students in Lund and Malmö, is a knowledge-intensive meeting place for students, teachers and researchers from all over the world.

We kindly decline all sales and marketing contacts.

Type of employment: Temporary position
Contract type: Full time
Number of positions: 1
Full-time equivalent: 100
City: Lund
County: Skåne län
Country: Sweden
Reference number: PA2024/819
Contact:
  1. Maria Björkqvist, 072-7007163
  2. Agneta Malmgren Fänge, 046-2221972
  3. Eva Nilsson, 046-2221789
Union representative:
  1. OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  2. SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  3. SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Published: 2024-06-27
Last application date: 2024-09-30

Om tjänsten

Titel
Biträdande universitetslektor i omvårdnad, inriktning akutsjukvård
Arbetsgivare
Plats
Box 117 Lund, Sverige
Publicerad
2024-06-27
Sista ansökningsdag
2024-09-30 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-09-30 23:59 (CET)
Befattning
Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Ända sedan 1666 har universitetet varit ett säte för bildning och nya idéer. Vi är ett fullskaligt universitet som med vår mångfald och våra starka...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min läsning
...
3D Printing for Better Healthcare Medical University of Vienna 4 min läsning
...
Unlocking the Brain with Biostatistics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min läsning
Fler stories