örebro university
Universitetslektor i biomedicin med inriktning virologi för pedagogisk meritering
5 dagar sedan | Ansök senast Jul 02
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Örebro University
Universitetslektor i biomedicin med inriktning virologi för pedagogisk meritering
Örebro University
The university provides education and research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and sport science.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 5 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: jul 02
Plats: Örebro, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i biomedicin med inriktning virologi för pedagogisk meritering

Ref nr: ORU 2.2.1-03024

Ämnesområde

Biomedicin

Bakgrund

Örebro universitet satsar på tidsbegränsade lektorat för pedagogisk meritering. Örebro universitet vill ge nyutexaminerade doktorer möjlighet till pedagogisk meritering genom tidsbegränsade anställningar som både ger gedigen undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning. I anställningen ingår ca 80 % undervisning och ca 20 % kompetensutvecklingstid.

Arbetsuppgifter

I den aktuella anställningen som universitetslektor ligger fokus på pedagogisk meritering och innehavaren kommer därför att huvudsakligen ägna sin tid åt utbildning på samtliga nivåer. I arbetsuppgifterna ingår även viss forskning till en omfattning av 20%, samverkan och administration. Vidare ingår pedagogisk utbildning inom ramen för anställningen.

Arbetsuppgifterna inom utbildning omfattar undervisning, handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Behörighet

Behörig att anställas som tidsbegränsad lektor är den som har avlagt doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen inom ämnesområdet.

Behörig för denna anställning som tidsbegränsad universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen (i relevant ämne) högst ett år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen inom biomedicin, cell-biologi eller miljövetenskap med ett fokus på molekylär virologi. Erfarenhet av omvänd genetik och kultivering av flavivirus i BSL2 och BSL3 laboratorium är meritererande för anställningen.    

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom doktorsexamen och eventuell övrig vetenskaplig produktion.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Särskilt meriterande är att bedriva aktiv forskning inom molekylär virologi med fokus på TBE och andra flavivirus. Specifika kunskaper bör innefatta omvänd genetik, konstruktion av replikon, och cell-kultur odling av flavivirus i BSL2 och BSL3 laboratorium. Erfarenhet av molekylär epidemiologiska studier av TBE är också meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska erfarenheten ska dokumenteras i en pedagogisk meritportfölj enligt Örebro universitets mall.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till eventuell erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av eventuell handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden samt ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning på läkarprogram med PBL curriculum.

Information

Anställningen är tidsbegränsad upp till 24 månader, anställningen består av ca 80 % undervisning och ca 20 % kompetensutvecklingstid (omfattningen kan variera beroende på eventuell finansiering från institutionen). Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Sören Andersson 019-30 10 50, e-post: soren.andersson@oru.se  eller Magnus Johansson, 019-30 24 43, e-post: magnus.johansson@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 180702. Välkommen med din ansökan!

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

35 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast aug 31
Utbildnings-och forskningsadministratör
Vi söker en utbildnings-.och forskningsadministratör. Tjänsten är en tillsvidareanställning vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund-och avancerad nivå...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jun 25
Amanuenser i socialt arbete
Vi söker två amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi,...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast sep 03
Universitetslektor i statistik
Vi söker en universitetslektor i statistik för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan. Bakgrund Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund, avancerad och forskarnivå. Förutom...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jun 21
Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning didaktik och gymnastik
Vi söker en universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning didaktik och gymnastik, för tidsbegränsad anställning vid institutionen för hälsovetenskaper. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap med inriktning mot idrottdidaktik och...

LIKNANDE JOBB